Aktuellt2 

   2019

  27 April kl 09.00 -12.00

09.00 Samling vid flaggstången

   2019

  18 Maj kl 10.00


Årsmöte


Kallelse  Kallelse PDF


Motioner 2019: Inga inkomna motioner- Från 2017

Möjlighet att justera tomtgränser....

Motioner inlämnas senast 2 maj. Använd mall för motioner.

Lämnas till  styrelsemedlem, brevlåda vid tvättstugan,brev till Lena Ottosson Sutarängsvägen 18D 302 58 Halmstad  eller mailas till adress nedan. 

Mailadress: motioner


Mall för motioner. pdf

Mall för motioner (skrivbar).doc


  2019

  21 Juni


2019

  13 Juli kl 09.00-12.00


 09.00 Samling vid flaggstången
  2019

  3 Augusti

2020 

8 Augusti


  2019

  14 September    kl 09.00 -12.0009.00 Samling vid flaggstången

Aktuellt