27 April 2024   kl 09.00 -12.00

09.00 Samling vid flaggstången

 11 Maj 2024 kl 10:00

Motioner inlämnas senast 25 april.  Använd mall för motioner.

Lämnas till  styrelsemedlem, brevlåda vid tvättstugan,brev till Lena Ottosson Sutarängsvägen 18D 302 58 Halmstad  eller mailas till adress nedan.

Fullmakt: Fullmakt.doc

Mailadress: Motioner


Mall för motioner. pdf

Mall för motioner (redigerbar).doc


Juni 

18, 25 Juni 2024


21 Juni  2024Bingopromenad 
Midsommarfest 

Information från festkommittén

Tisdagar kl 18:00
Bemanning - 2024 

Juli


2, 9, 16, 23, 30 Juli 2024
6 Juli 2024 


6 Juli 2024 Bingopromenad 

Information från festkommittén
Sommarstädning  kl 9-12


Trädgårdsloppis 6 juli kl.13-16

Kontaktperson:Carina 

stuga 72 Lenita stuga 63 info kommer

Tisdagar kl.18:00  09.00 Samling vid flaggstången
Augusti

6, 13 Augusti 20243 Augusti 2024


Bingopromenad   

                                                                                          

Ljusfest

Informationfrån festkommitténKallelse till Extrastämma


Tisdagar kl 18:00 Bemanning -2024

September


14 September 2024      


09.00 Samling vid flaggstången

Aktuellt