22 April 2023   kl 09.00 -12.00

09.00 Samling vid flaggstången

 20 Maj 2023 kl 10:00

Motioner inlämnas senast2 Maj.  Använd mall för motioner.

Lämnas till  styrelsemedlem, brevlåda vid tvättstugan,brev till Lena Ottosson Sutarängsvägen 18D 302 58 Halmstad  eller mailas till adress nedan.

Fullmakt: Fullmakt.doc

Mailadress: Motioner


Mall för motioner. pdf

Mall för motioner (redigerbar).doc


Juni 

20, 27 Juni 2023


23 Juni  2023Bingopromenad Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Midsommarfest 

Information från festkommittén

Tisdagar kl 18:00
Bemanning ny-2023

Juli


4, 11, 18,  25 Juli 2023
15 Juli 2023  nytt datum


15 Juli 2023Bingopromenad 

Information från festkommittén
Sommarstädning 


Trädgårdsloppis

Kontaktperson:Carina Lennartsson

stuga 72

Tisdagar kl.18:00  


09.00 Samling vid flaggstången
Augusti

1, 8, 15  Augusti 20235 Augusti 2023
6 Augusti Extra föreningsstämma


Bingopromenad   

                                                                                          

Ljusfest

Informationfrån festkommitténKallelse till ExtrastämmaStyrelsens förslag till beslut / svar på motion. Differentierad medlemsavgift bör införas.


Protokoll Extrastämma 2023


Tisdagar kl 18:00 Bemanningny-2023

September


16 September 2023      


09.00 Samling vid flaggstången

Aktuellt